Priimek in ime

Predmet Termin / prostor
Ajdič, Mateja angleščina, RaP Torek, 11.25–12.10, zbornica
Bertoncelj, Urška svetovalna delavka, dodatna strokovna pomoč, RaP  
Cafuta, Marjana razredni pouk, RaP Sreda, 8.25–9.10, kabinet v pritličju
Cehner, Žanet DSP  
Celcer, Lucija razredni pouk, RaP Torek, 10.35–11.20, kabinet pri knjižnici
Cuder, David naravoslovje, biologija, državljanska in domovinska kultura ter etika, gospodinjstvo, sodobna priprava hrane – OIP, rastline in človek – OIP, RaP Četrtek, 10.35–11.20, zbornica
Cuder, Rosanda zgodnje poučevanje nemščine, nemščina, nemščina  III – OIP Petek, 10.35–11.20, zbornica ali kabinet TJA
Domajnko, Valerija razredni pouk, RaP Sreda, 10.35–11.20, kabinet RP
Ferk, Andreja matematika, fizika, zvezde in vesolje – OIP, RaP Ponedeljek, 12.15–13.00, zbornica
Josipović Mašek, Alenka razredni pouk, RaP Sreda, 9.30–10.15, kabinet RP
Kelemina, Aleksander zgodovina, geografija,turistična vzgoja – OIP, RaP Četrtek, 11.25–12.10, zbornica
Klis, Nataša slovenščina, RaP Petek, 8.25–9.10, kabinet SLJ
Kolarić, Lilijana knjižničarka, RaP  
Kolednik, Goran šport, RaP Četrtek, 10.35–11.20, kabinet ŠPO
Lešnik Švajger, Jožica likovna umetnost, likovno snovanje  II in III – OIP, RaP Petek, 10.35–11.20, kabinet LUM
Lipnik, Almira pomočnica ravnateljice, zgodovina, RaP  
Lješnjak, Andreja razredni pouk, RaP Ponedeljek, 7.35–8.20, učilnica 3. A
Lorber, Mateja razredni pouk, RaP Ponedeljek, 10.35–11.20, zbornica
Mandl, Mojca trenutno odsotna (do 11. 12. 2019), razširjen program  
Menard, Sara zgodnje poučevanje angleščine, RAP Sreda, 11.25–12.10, kabinet RP
Mirkanović, Aleksandra slovenščina, angleščina, RaP Petek, 10.35–11.20, kabinet SLJ
Nedoh, Mihelca razredni pouk, RaP Četrtek, 10.35–11.20, zbornica
Perger, Karina razredni pouk, RaP Četrtek, 9.30–10.15, kabinet RP
Pintarič, Teja laborantka, RaP Ponedeljek, 8.25–9.10, zbornica
Podbevšek, Blandina Rap, DSP– učenci Romi Sreda, 13.00–30.50, zbornica
Podbevšek, Živa RaP, DSP – učenci Romi Ponedeljek, 13.00–30.50, kabinet RaP
Pongračič, Marko matematika, fizika Ponedeljek, 12.15–13.00, kabinet MAT
Pori, Kerstin glasbena umetnost, glasbena dela – OIP, RaP (od 30. 9. 2019) Ponedeljek, 8.25–9.10, zbornica
Prelog, Silvia dodatna strokovna pomoč Četrtek, 11.25–12.10, kabinet DSP 29
Protner, Franja šport, izbrani špor t – OIP, RaP Sreda, 12.15–13.00, kabinet ŠPO
Ragolič, Anita 2. učiteljica v 1. razredu, dodatna strokovna pomoč, RaP Torek,9.30–10.15, kabinet DSP 27a
Raušl, Eva naravoslovje, kemija, biologija, poskusi v kemiji – OIP, RaP Četrtek, 10.35–11.20, zbornica
Remšak, Petra glasbena umetnost, glasbena dela – OIP, RaP (do 29. 9. 2019)  
Riedl, Mojca razredni pouk, RaP Ponedeljek, 7.35–8.20, učilnica 3. A
Selinšek Jahič, Vesna RaP – francoščina  
Smolar, Gregor šport, izbrani šport – odbojka, šport za zdravje, šport za sprostitev – OIP, RaP Ponedeljek, 8.25–9.10, kabinet ŠPO
Stajan, Ines dodatna strokovna pomoč, RaP Ponedeljek, 11.25–12.10, kabinet MAT
Stožer, Bojana razredni pouk, RaP Torek, 9.30–10.15, kabinet MAT
Stramlič, Nina 2. učiteljica v 1. razredu, RaP Torek, 11.25–12.10, zbornica
Šendlinger, Tjaša RaP, DSP – učenci Romi Ponedeljek, 12.15–13.00, zbornica
Šic, Danijel tehnika in tehnologija,urejanje besedil, multimedija – OIP, RaP Petek, 10.35–11.20, kabinet TIT
Špec, Jožica matematika, dodatna strokovna pomoč, RaP Ponedeljek, 12.15–13.00 kabinet MAT
Šumer, Manja 2. učiteljica v 1. razredu Četrtek, 11:25–12:10
Tomašič, Nataša angleščina, slovenščina Petek, 10.35–11.20, kabinet SLJ
Vorih, Barbara RaP Torek, 9.30–10.15, zbornica
Vrtarić, Petra razredni pouk, RaP Četrtek, 9.30–10.15, učilnica 4. A