Skoči na glavno vsebino

Prednostne naloge šole 2023-24

V Razvojnem načrtu OŠ Toneta Čufarja Maribor smo za obdobje od septembra 2021 do septembra
2026 oblikovali smernice razvoja.

V tem času bomo sledili in nadgradili naloge in področja, ki smo jih zastavili:

 • urejanje in posodobitev šolskega prostora;
 • pedagoško področje – kompetence učiteljev, kompetence učencev – digitalne kompetence,
  učna okolja za 21. stoletje, poskus Uvajanje tujega jezika v obveznem programu in
  preizkušanje koncepta razširjenega programa v osnovni šoli (v nadaljevanju Poskus RaP) ter
  spodbujanje branja in medpredmetno povezovanje;
 • vzgojno področje – razvoj vrednot: odgovornost, Čufarjevi zeleni koraki, trajnostna
  mobilnost;
 • vodenje – vodenje za učenje.

Na osnovi Razvojnega načrta 2021–2026, Samoevalvacijskega poročila za šolsko leto 2022/23 ter
analize dela v šolskem letu 2022/23 smo za šolsko leto 2023/24 določili naslednja prednostna področja:

 • Pri nas beremo – spodbujanje branja;
 • Razmišljam, razumem, rešujem – vzgojno delovanje;
 • Rad sodelujem in se medpredmetno povezujem – pouk;
 • Uvajanje tujega jezika v obveznem programu in preizkušanje koncepta razširjenega
  programa v osnovni šoli (nadaljevanje koncepta po sklepu ministrstva);
 • razvojna naloga: Vključujoča šola – vključujoč fizični prostor, učna okolja za 21.
  stoletje.

(več …)

Dostopnost