V šolski knjižnici imamo na voljo knjige za učence in strokovne delavce. Naročeni smo tudi na revije in časopise, ki si jih lahko bralci izposodijo na dom ali jih v času izposoje berejo v knjižnici.

Čas izposoje je glede na organizacijo dela objavljen na vratih šolske knjižnice.

Učenec si lahko naenkrat izposodi največ tri knjige. Rok izposoje je 15 dni. Knjižničarka je Lili Kolarić.

Vsebina