Skoči na glavno vsebino

Delo z nadarjenimi učenci

 

Nadarjeni učenci bodo lahko aktivno sodelovali v vseh projektih, ekskurzijah in drugih dejavnostih, ki jih organiziramo na šoli v tem šolskem letu. Pri tem bodo pridobili organizacijske sposobnosti vodenja delavnice, organizacije ekskurzije, priprave potrebnega delovnega materiala in hkrati nadgradili svoje znanje s področja književnosti, naravoslovja, družboslovja ter umetnosti.

Nadarjene učence bomo spodbujali k sodelovanju pri izdelavi raziskovalnih nalog na področjih, kjer so evidentirani kot nadarjeni.

V šolskem letu 2023/24 imamo na šoli 38 potrjenih nadarjenih učencev. Nadarjenim učencem bomo ob razpisanih tekmovanjih in natečajih dodatno ponudili še:

Tabor za nadarjene

Tabor za nadarjene

Ciljna skupina: 5. – 9. razred

Datum: 7. – 9. 6. 2024

Kraj: CŠOD Peca

Poglejmo v zvezde

Poglejmo v zvezde

Ciljna skupina: 7. – 9. razred

Datum: 2. ocenjevalno obdobje

Kraj: šola

Večer branja

Večer branja

Ciljna skupina: 1. – 9. razred

Datum: april 2024

Kraj: šola

Raziskovalne naloge

Raziskovalne naloge

Datum: september 2023 – maj 2024

Ekskurzija

Ekskurzija

Datum: december 2023

Kraj: Krapina, Zagreb

Pevska šola

Pevska šola

Datum: januar, februar 2024

Kraj: šola

Po kriterijih koncepta odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli je prepoznan za nadarjenega učenca tisti, ki spada po katerih koli priporočenih merilih (vključno z ocenjevalnimi lestvicami učiteljev) v 10 odstotkov najboljših med svojimi vrstniki.

Ta kriterij (od 90 percentila naprej) velja za katero koli od obeh merjenih sposobnosti s psihološkimi testi, kot tudi za ocenjevalne lestvice.

Odkrivanje nadarjenih učencev poteka po treh stopnjah:

 1. Evidentiranje (v prvi, izjemoma drugi in tretji triadi)
 2. Identifikacija
 3. Seznanitev in mnenje staršev

 

1. Evidentiranje

Prva stopnja je evidentiranje učencev, ki bi lahko bili nadarjeni.

Ta poteka na osnovi različnih kriterijev brez testiranj ali uporabe posebnih ocenjevalnih pripomočkov:

 • učni uspeh: učenec dosega višje standarde znanja
 • dosežki: izjemni dosežki pri likovni, glasbeni umetnosti, tehniki, športu in drugih dejavnostih
 • učiteljevo mnenje, ki si ga je o učencu oblikoval med vzgojno-izobraževalnim procesom
 • tekmovanja: udeležba in dobri rezultati na regijskih in državnih tekmovanjih
 • hobiji: trajnejše aktivnosti, za katere ima učenec močan interes in v katerih dosega nadpovprečne rezultate
 • mnenje šolske svetovalne službe

 

2. Identifikacija

Identifikacija vključuje naslednja merila:

 • ocenjevalne lestvice učiteljev (učitelji podajo oceno za učenca za različna področja)
 • testi: test intelektualnih sposobnosti in test ustvarjalnosti (psihološke teste izvede šolska psihologinja)

 

3. Seznanitev in mnenje staršev

Svetovalna služba seznani starše, da je bil njihov otrok spoznan za nadarjenega in pridobi tudi njihovo mnenje o otroku.

Status nadarjene učenke in učenca velja za ves čas šolanja.

Dostopnost