Obvestilo za starše o seznanitvi dosežkov učencev pri NPZ

Vpogled v učenčeve ovrednotene preizkuse nacionalnega preverjanja znanja za 9. razrede bo v torek,31. 5. 2016, od 12.00 do 14.00 ure v prostorih knjižnice OŠ Toneta Čufarja Maribor.

Vpogled v učenčeve ovrednotene preizkuse nacionalnega preverjanja znanja za 6. razrede bo v torek, 7. 6. 2016, od 12.00 do 14.00 ure v prostorih knjižnice OŠ Toneta Čufarja Maribor.

Obvestilo za učence o seznanitvi dosežkov učencev pri NPZ – 9. razred

Vpogled ovrednotenih preizkusov nacionalnega preverjanja znanja za učence, bo v računalniški učilnici, po naslednjem urniku:

  1. a razred
dan predmet ura
Torek 31. 5. 2016 LUM 1. ura
Torek  31. 5. 2016 SLO 3. ura
Torek 31. 5. 2016 MAT 4. ura

 

  1. b razred
dan predmet ura
Torek 31. 5. 2016 SLO 2. ura
Sreda 1. 6. 2016 MAT 5. ura
Torek 31. 5. 2016 LUM 6. ura

 

  Obvestilo za učence o seznanitvi dosežkov učencev pri NPZ – 6. razred  

Vpogled ovrednotenih preizkusov nacionalnega preverjanja znanja za učence, bo v torek,

  1. 6. 2016 v računalniški učilnici, po naslednjem urniku:
  2. a razred
dan predmet ura
Torek 7. 6. 2016 MAT 1. ura
SLO 4. ura
TJA 5. ura

 

  1. b razred
dan predmet ura
Torek 7. 6. 2016 MAT 3. ura
Sreda 8. 6. 2016 TJA 2. ura
Sreda 8. 6. 2016 SLO 3. ura

Ravnateljica

mag. Špela Drstvenšek, prof.