Skoči na glavno vsebino

Torek, 15. 3. 2016
Začetek: 8.30                    Konec: 13.00
Spremljevalci: Mateja Ajdič (7. A), (7. A),Aleksander Kelemina ( 7. B) in sorazredniki
Tehniški dan se bo izvedel v šoli po skupinah – delavnice. Učenci naj imajo delovna oblačila.

Med 12.15 – 13.00 si bodo učenci v telovadnici ogledali Planetarij.
Strošek na učenca znaša 3 €. Denar prinesejo otroci razredniku do petka, 11. 3. 2016.
Vodja tehniškega dne: Jožica Lešnik Švajger, Danijel Šic

Dostopnost