Skoči na glavno vsebino

OBVEZNI izbirni predmeti

KAJ SO IZBIRNI PREDMETI?

Obvezni izbirni predmeti so način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev.

Vsem je skupno:

  • da se učenci odločajo zanje v 7., 8. in 9. razredu,
  • da se zanje odločajo glede na svoje interese in sposobnosti,
  • da so na urniku po eno uro na teden, drugi tuj jezik pa dve,
  • da je izbirni predmet obvezen in ocenjen,
  • da se pri teh predmetih lahko srečujejo v skupinah učenci iz vseh razredov, če predmet ni vezan na določen razred.

V 7., 8. in 9. razredu učenke in učenci izberejo dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri, če s tem soglašajo njihovi starši.

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih v celoti ali pa delno.

Izbirni predmeti se ocenijo s številčno oceno.

POSTOPEK IZBIRE

Od 19. 4. do 26. 4. 2024 bo na portalu eAsistent za starše odprt sklop IZBIRNI PREDMETI.

Ko se boste prijavili, se vam bo prikazal okvir, v katerem bo napisano »Izbirni predmeti v šolskem letu 2024/2025«.

Po kliku na »Izberi predmete« se vam bodo odprla navodila in seznam vseh predmetov, ki jih bomo ponudili (in ne nujno izvajali) v posameznem razredu.

Po pogovoru z vašim otrokom boste ponujene predmete razvrščali. Na vrhu seznama morajo biti zapisani tisti predmeti, ki bi jih vaš otrok NAJRAJE obiskoval. Učenec lahko izbere 2 uri OBVEZNIH izbirnih predmetov tedensko, s soglasjem staršev pa tudi 3. 

Vsi predmeti so 1-urni; nemščina in francoščina pa so 2-urni predmeti. Če se strinjate, da bo vaš otrok obiskoval 3 ure obveznih izbirnih predmetov, morate to odkljukati na desni strani obrazca. 

Otrok, ki hodi v javno veljavno glasbeno šolo (Glasbena in baletna šola Antona Martina Slomška in Konservatorij za glasbo in balet Maribor) , je lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. V kolikor želite uveljavljati obiskovanje javno veljavne glasbene šole, to označite na desni strani obrazca. 

Učenci, ki želijo uveljavljati obiskovanje glasbene šole, naj natisnejo obrazec, ki ga izpolnijo starši. Učenec ga mora vrniti do 24. junija 2024.

Prijavnic na izbirne predmete vam ni potrebno tiskati! 

Ob zaključku postopka bomo na podlagi prijav videli, katere predmete bomo v prihodnjem šolskem letu izvajali in katerih ne. Če bo vaš otrok izbral predmet, ki ga ne bomo izvajali, mu bomo določili naslednji predmet, ki ga želi obiskovati. Ob koncu postopka bomo v šoli natisnili obrazce s končno izbiro, vaši otroci pa jih bodo prinesli domov v vpogled. 

PONUJENI IZBIRNI PREDMETI za šolsko leto 2024/25

7. RAZRED 8. RAZRED 9. RAZRED
Sodobna priprava hrane Sodobna priprava hrane Načini prehranjevanja
Nemščina 1 Nemščina 2 Nemščina 3
Francoščina 1 Francoščina 1 Francoščina 1
Matematična delavnica 7 Matematična delavnica 8 Matematična delavnica 9
Sonce, Luna in Zemlja Sonce, Luna in Zemlja Daljnogledi in planeti
Odkrivajmo preteklost mojega kraja Odkrivajmo preteklost mojega kraja Raziskovanje domačega kraja in varstvo njegovega okolja
Verstva in etika 1 Verstva in etika 2 Verstva in etika 3
Turistična vzgoja Filmska vzgoja Filmska vzgoja
Likovno snovanje 1 Likovno snovanje 2 Likovno snovanje 3
Ansambelska igra Glasbeni projekt Glasbena dela
Izbrani šport – odbojka Šport za sprostitev Šport za zdravje
Urejanje besedil Multimedija Računalniška omrežja
Okoljska vzgoja 1 Okoljska vzgoja 2 Okoljska vzgoja 3
Šolsko novinarstvo Šolsko novinarstvo Retorika
Logika 1 Poskusi v kemiji Poskusi v kemiji
  Projekti iz fizike in ekologije Projekti iz fizike in ekologije
     

OPISI PREDMETOV:

7. razred 8. razred 9. razred

Dostopnost