E-naročanje učnih gradiv

Na prošnjo staršev in za lažje naročanje učnih gradiv imate na razpolago povezavi do e-naročilnic Mladinske knjige in Kopije Nove: Mladinska knjiga Kopija Nova Seveda pa lahko kupite šolske potrebščine tudi pri kateremkoli drugem ponudniku.