Likovno snovanje - 7., 8., 9. razred

Učiteljica: Jožica Lešnik Švajger, prof.

Razred: 7. (LIKOVNO SNOVANJE I), 8. (LIKOVNO SNOVANJE II), 9. (LIKOVNO SNOVANJE III)

 

Izbirni predmet LIKOVNO SNOVANJE dopolnjuje vsebine iz rednega predmeta likovne vzgoje. Poudarek predmeta je na spoznavanju, odkrivanju in razvijanju učenčeve ustvarjalnosti.

Vsebine predmeta so po posameznih likovnih področij zasnovane na temeljnih likovnih pojmih, ki jih učenec usvaja in nadgrajuje glede na svoj potencial. Svoje znanje bodo učenci poglabljali tudi tako, da bodo spoznavali likovna dela umetnikov in poklice, pri katerih je potrebno znanje likovnega jezika ter si tako oblikovali merila likovnega vrednotenja za življenje.

Učenec se bo naučil in spoznal pri izbirnem predmetu LIKOVNO SNOVANJE I:

-         linearne elemente in površine,

-         risbo in kompozicijo,

-         pisavo,

-         pisavo in risbo,

-         komponiranje barvnih ploskev,

-         modo,

-         kompozicijo in kip.

1nika špela 6r

 

 

marmoriranje

 

 

Učenec se bo naučil in spoznal pri izbirnem predmetu LIKOVNO SNOVANJE II:

-         likovni prostor,

-         vidno (vizualno) ravnotežje,

-         gibanje točke in črte,

-         glasbo kot likovni motiv,

-         umetniško grafiko,

-         uporabno (industrijsko) grafiko,

-         umetnost oblikovanja prostora,

-         scenski prostor.

prešeren

 

Učenec se bo naučil in spoznal pri izbirnem predmetu LIKOVNO SNOVANJE III:

-         zlati rez,

-         obrnjeno perspektivo, aspektivo,

-         kip in ambient,

-         načrtovanje prostorskih sprememb v domačem kraju,

-         vizualna sporočila in likovne vsebine,

-         vizualne medije.

Ob komunikaciji in interakciji z učiteljem pri teoretičnem in praktičnem delu učenec pri predmetu razvija občutljivost zaznavanja, likovno ustvarjalno mišljenje, emocije in motorično občutljivost, točno zaznavanje, vizualni spomin, domišljijo in motorično spretnost. Pomemben cilj predmeta je priprava učenca za sodelovanje v kulturnem življenju ožjega in širšega okolja in razumevanje sodobne vizualne komunikacije.

ana 9.r

 

ana in danijela 9.r

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of the site have already been set.

- podrobne informacije..

- pravna podlaga (ZEKom-1)

- smernice informacijskega pooblaščenca

  Sprejemam piškotke.
EU Cookie Directive Module Information