3. TEHNIŠKI DAN ZA 5. RAZREDE

torek, 15. 3. 2022, bomo izvedli 3. tehniški dan za petošolce. Učenci bodo izdelali vetromer in zmaj.

Potreben material za delo: naravoslovna škatla, škarje, olfa oz. tapetniški nož, daljše ravnilo, peresnica.

Tehniški dan se bo pričel ob 8.25 in zaključil ob 13.00.
Vse dejavnosti v RaP-u bodo potekale po ustaljenem urniku.

Vodja tehniškega dne: Mateja Lorber, prof.

3. tehniški dan za 7. razrede 2021-22

V torek, 15. marca bomo izvedli 3 tehniški dan za 7. razrede.

S tehniškim dnem pričnemo 0. šolsko uro – 7.35.

7. A – učilnica LUM

7. B – učilnica GUM

Učenci potrebujejo primerna oblačila za delo, ves potreben material dobijo v šoli.

Na tehniškem dnevu bomo ustvarjali iz odpadne embalaže prostostoječo obhodno plastiko.

Med dnevom dejavnosti bodo na šoli potekale delavnice o spletnem vedenju iz strani zunanjih izvajalcev SAFE.SI, le teh se bodo udeležili tudi sedmošolci.

7. A   9.30 – 11.00

7. B   7.35 – 9.05

Stroški za izvedbo tehniškega znašajo 2 €.

Vodja tehniškega dne: Jožica Lešnik Švajger, prof.

 

Tehniški dan za 6. razrede – torek, 15. 3. 2022

 Učenci se razdelijo po razredih:  

  1. Skupina: Učenci 6. a – učilnica MAT 
  1. Skupina: Učenci 6. b – učilnica FIZ 
  1. Skupina: Učenci 6. c – učilnica TJA 

 POTREBŠČINE:  

Matematični zvezek, geotrikotnik, pisalo, merilni trak (meter) in kalkulator.  

POTEK DNEVA: 

  1. Ura: Ponovitev dolžinskih enot in računanje obsega pravokotnika in kvadrata, poznavanje pojma količina – enota. 
  1. Ura: Spoznavanje ploščinskih enot in pretvornikov (nestandarden in standardne enote) 
  1. Ura: Pretvarjanje ploščinskih enot (delovni list) 
  1. Ura in 5. ura: Praktično delo – ploščina pravokotnika in kvadrata (sestavljanje likov različnih likov iz 6m2, meritve na igrišču – v primeru dežja telovadnica in večnamenski prostor, zakoličimo ar) – delovni list.  

OPOMBA: Med dnevom dejavnosti bodo na šoli potekale delavnice o spletnem vedenju iz strani zunanjih izvajalcev SAFE.SI, le teh se bodo udeležili tudi šestošolci.  Zato 6. a prične z dejavnostjo ob 7. 35 in končajo ob 12. 10. 6. b in 6. c pa imajo dejavnosti od 8. 25 do 13. 00. Hvala.  

Aktiv matematike

 

3. TEHNIŠKI DAN ZA 4. RAZREDE

torek, 15. 3. 2022, bomo izvedli 3. tehniški dan na temo darilo za mamo – lesena škatlica.

Tehniški dan se bo pričel ob 8.25 in zaključil ob 13.00.
Vse dejavnosti v RaP-u bodo potekale po ustaljenem urniku.
Učenci potrebujejo: zvezek za NIT, naravoslovno škatlo (je v šoli), peresnico, ravnilo, tempera barve in čopiče ter obilo dobre volje in potrpežljivosti.

Vodja tehniškega dne: Petra Vrtarić, prof.